הקשר בין הפונקציה לנגזרותיה | מנקודת פיתול לקיצון

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בנובמבר 2018