06 מתח הדקים - חלק 1

מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בדצמבר 2018