עמוד 18 תרגיל 2 חשמל

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 17 בדצמבר 2018