אופטיקה- 26. דוגמא: הפריסקופ

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 17 בדצמבר 2018