אופטיקה- 21. דוגמא: חוק סנל, מעבר מספר תווכים

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 17 בדצמבר 2018