תרגיל מציאת מהירויות בתרחיש עם גלגלות וחיכוך

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 בדצמבר 2018