תרגיל מציאת מהירויות בתרחיש עם גלגלות וחיכוך

By Eli Gor, uploaded by איתמר בנית on 24 דצמבר 2018