מציאת משוואת הקו הישר כאשר נתונות לנו שתי נקודות ד

מאת liron shoval, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 בינואר 2019