חשמל DC מעגל מעורב עם פוטנציומטר

By Moshe Maimon, uploaded by איתמר בנית on 4 פברואר 2019