חשמל DC מעגל מעורב עם פוטנציומטר

מאת Moshe Maimon, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 בפברואר 2019