נגזרת אפס בנקודת קיצון: האתגר 5

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 בפברואר 2019