אופטיקה גיאומטרית - שבירת אור- עומק מדומה

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 באפריל 2015

להשלים