פיזיקה שאפשר להבין - אופטיקה - פתרון שאלה עם זוית

מאת פיזיקה שאפשר להבין, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 באפריל 2015

להשלים