הדגמה מצולמת: מציאת החוקיות במעבר האור מאוויר לפרס

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 באפריל 2015

להשלים