עדות ניצולי שואה מתוניסיה שודר בערוץ 13

מאת Eli Gal, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 במרץ 2019