אופטיקה שבירה, מדידת מקדם השבירה של פרספקס

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 באפריל 2015

להשלים