תרגיל בהספק חשמלי - קווט"ש

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2019