בגרות קיץ 2019 מועד א 581 806 שאלה 6

מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 במאי 2019