תרגול וקטורים חלוקת קטע ביחס הנתון ב: האתגר 5

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 ביוני 2019