שיטה קלה למציאת מצב הדדי בין 2 ישרים

מאת Lomdim Beshutuf, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 ביולי 2019