מצב הדדי של ישרים

בפרק זה נלמד על המצבים ההדדיים האפשריים של ישרים במרחב בייצוג אלגברי ועל הכלים המאפשרים לנו להבחין בין המצבים השונים.

שיעורים

02:31 וקטורים מצב הדדי בין ישרים במרחב ישרים מצטלבים מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
06:24 מצב הדדי בין ישרים והמישור שהישרים יוצרים מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
08:07 הצגה פרמטרית של ישר: חיתוך והצטלבות בין ישרים מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
05:59 זווית בין ישרים: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
07:09 שיטה קלה למציאת מצב הדדי בין 2 ישרים מאת Lomdim Beshutuf, הועלה ע"י איתמר בנית
16:27 וקטורים - חישוב של מרחקים מסוגים שונים מאת מתמטיקה אורט גוטמן, הועלה ע"י Roman Genkin

פתרונות תרגילים

06:10 תרגול הצגה פרמטרית של ישר חיתוך והצטלבות: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית