תרגול מצב הדדי בין ישר למישור בהצגה פרמטרית

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 ביולי 2019