מצב הדדי בין ישר למישור

בפרק זה נכיר את המצבים השונים בין ישרים למישורים במרחב - נחתכים, מקבילים או מתלכדים.

שיעורים

09:53 מצב הדדי בין ישר למישור בעזרת משוואותיהם: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

08:03 תרגול מרחק בין נקודה למישור: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
01:56 תרגול מצב הדדי בין ישר למישור בהצגה פרמטרית מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית