הצגה פרמטרית של ישר: חיתוך והצטלבות בין ישרים

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 ביולי 2019