מצב הדדי בין ישר למישור בעזרת משוואותיהם: האתגר 5

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 ביולי 2019