מצב הדדי בין ישרים והמישור שהישרים יוצרים

מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 ביולי 2019