מצב הדדי בין ישר למישור, ישר מוכל במישור-שתי שיטות

מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 ביולי 2019