משוואת ישר חיתוך + מישור שמכיל ישר ומאונך למישור

מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 באוגוסט 2019