וקטורים מצב הדדי בין ישרים במרחב ישרים מצטלבים

מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 באוגוסט 2019