בגרות קיץ 2019 מועד א 582 807 שאלה 1

מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באוגוסט 2019