בגרות קיץ 2019 מועד א 581 806 שאלה 2

מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באוגוסט 2019