אשל עמ' 79 2 אנרגיית חשמלית במערכת מטענים

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באוגוסט 2019