בראשית כ"ב

בפרק זה נעסוק במסופר בספר בראשית פרק כ"ב

שיעורים

02:58 8 - אברהם מקריב את יצחק על המזבח מאת החברה לכתבי הקודש בישראל, הועלה ע"י איתמר בנית
09:25 שיעורטון - עקדת יצחק - בראשית כב מאת galmeorgil, הועלה ע"י איתמר בנית
02:58 בראשית כב מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

02:29 היהודים באים - עקדת יצחק | כאן 11 מאת כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

02:18 נעמי שמר עקידת יצחק מאת Israeli Classics קלאסיקה ישראלית, הועלה ע"י איתמר בנית
03:32 בראשית פרק כב מאת br shiur, הועלה ע"י איתמר בנית