בראשית כב

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019