שיעורטון - עקדת יצחק - בראשית כב

מאת galmeorgil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019