8 - אברהם מקריב את יצחק על המזבח

מאת החברה לכתבי הקודש בישראל, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2019