חוק חובה 2 - דברים כד' 10-22

מאת oranimcollege, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בינואר 2020