פרשת שופטים - דברים ט"ז, י"ח – כ"א, ט'

מאת FellowshipOfArtists, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020