דברים, כ"ד, 22-10: חוקים סוציאלים

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020