פתוח תפתח 3, דברים כד, יט-כב

מאת מאיר צרי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020