פתוח תפתח 2, דברים כד, יד-טו

מאת מאיר צרי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020