שאלה+תשובה על דברים כ"ד 13-10 - ב

מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020