שאלה+תשובה דברים ט"ז 20-18 - א

מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020