שיעור 46 גרביטציה תרגול של חוק 3 של קפלר

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 במאי 2020