שיעור 45 גרביטציה חוקי קפלר

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 במאי 2020