תרגול של אנרגיה פוטנציאלית חשמלית ופוטנציאל חשמלי

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 במאי 2020