בגרופ - הקשר בין גרף הפונקציה - לגרפים של נגזרותיה

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 באוגוסט 2020