משוואת ישר לפי שיפוע ונקודה

מאת יואב שטרנברג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 באוגוסט 2020