נגזרת של פונקציה

מאת יואב שטרנברג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 באוגוסט 2020