הגדרת הנגזרת שיפוע של פונקציה בנקודה

מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 באוגוסט 2020