תחום הגדרה, אסימפטוטה אנכית וחור בפונקצית מנה

מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 באוגוסט 2020