הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת תרגיל 4

מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 באוגוסט 2020